Regulamin

Masz pytania? Sprawdź regulamin poniżej - opisuje on wszystkie zasady którymi się kierujemy. Znajdą tu Państwo odpowiedź na większość nurtujących Was pytań oraz szczegóły dotyczące wynajmu naszych domków. Pamiętaj iż dokonując rezerwacji oświadczasz iż zapoznałeś/aś się z treścią regulaminu i go akceptujesz.

Regulamin

Ostoja Rodzinna - domki do wynajęcia

Niniejszy regulamin jest umową zawartą między stronami. Gość zgadza się z warunkami umowy w chwili wpłacenia zadatku lub w momencie zapłaty na miejscu całości należności, jeżeli zadatek nie była wymagany.
1. Domki gościnne wynajmowane są w systemie dobowym. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego

2. Warunkiem pełnej rezerwacji domku jest wpłata zadatku w kwocie 30% wartości planowanego wynajęcia domku w ustalonym terminie. Brak wpłaty zadatku w ustalonym terminie nie gwarantuje dokonania rezerwacji. Wpłaty zadatku należy dokonywać na konto:

Martyna Kijowska
04 1870 1045 2078 1053 3161 0001

3. Kaucja w wysokości 500 zł pobierana jest gotówką w dniu przyjazdu i zwracana po sprawdzeniu stanu domku przez gospodarza ośrodka przy wymeldowaniu.

4. Goście zobowiązani są do dopełnienia wszelkich formalności meldunkowych oraz uregulowania należności za cały pobyt z góry (przelewem) lub niezwłocznie po przyjeździe. Przyjazd Gościa po terminie nie zwalnia go z opłat za cały pobyt. W przypadku wcześniejszego wyjazdu Gościa, należność za cały pobyt nie ulega zmianie.

5. Goście zobowiązani są przed wyjazdem zwrócić domek w stanie niepogorszonym niż zastany oraz oddać klucze. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Szkody powstałe z winy wynajmujących rozliczane są na miejscu.

6. Gość nie może użyczać wynajmowanego przez siebie domku osobom nie zameldowanym.

7. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony, monitorowany. Właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawiony samochód oraz znajdujące się w nim rzeczy.

8. Zachowanie gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Zastrzegamy możliwość odmówienia dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

9. W domkach oraz na terenie przyległym obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 6.00.

10. Osoby przebywające w domkach gościnnych zobowiązują się do przestrzegania przepisów ppoż. Zabrania się używania urządzeń elektrycznych nie będących na wyposażeniu domku o mocy przekraczającej 400 Wat.

11. W domkach "Ostoja Rodzinna" nie akceptujemy zwierząt.

12. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia.

13. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen, oraz warunków regulaminu w dowolnym momencie jednak bez wpływu na już złożone rezerwacje.

14. Nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych, np. przerwy w dostawie prądu, wody, brak sygnału Wi- Fi.

15. Sugeruje się o właściwe przechowywanie i zabezpieczanie rzeczy wartościowych, oraz pieniędzy gdyż ośrodek nie odpowiada za ich zaginięcie.

16. Grillowanie możliwe jest tylko w wyznaczonym miejscu.

17. Posprzątanie aneksu kuchennego wraz z jego wyposażeniem należy do obowiązków gości. W przypadku nieposprzątania zostanie pobrana opłata w wysokości 50 zł.

18. Plac zabaw przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci pod opieką osób dorosłych.

19. Ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio gospodarzowi niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny zgłoszenia.

Najważniejsze informacje

Doba hotelowa: 15:00 – 11:00

Nie akceptujemy zwierząt

Zakaz palenia w domkach

Bezpłatny parking niestrzeżony

Rezerwacja po wpłacie zadatku 30%

Płatność z góry w dniu przyjazdu

Gość odpowiada za spowodowane szkody

Obowiązuje cisza nocna 22:00 – 06:00